Vyhledávání na webu

Regenerace pryže

   

Ideální případ využití pneumatiky na konci životnosti je vyrobit pryžový granulát (prach) takové kvality, aby ji bylo možné použít jako náhradu za primární pryž (kaučuk) v nových směsích.

Tato aplikace je velmi složitá, a to zejména z toho důvodu, že během vulkanizačního procesu při výrobě nových pneumatik ztrácí pryž nevratně některé ze svých vlastností a recyklovaná pryž z pneumatik tak s největší pravděpodobností nebude nikdy moci vykazovat stejné vlastnosti jako původní kaučuk.

Jemné kryogenní kaučukové prášky se dnes používají v průmyslu výroby pneumatik, kde nahrazují zlomek materiálu původní pryžové směsi. Častěji je možné tento prášek použít jako plnivo do materiálů typu termoplastických elastomerů. Společnost RPG Recycling úzce spolupracuje s průmyslem pneumatik, s výzkumnými centry vysokých škol, aby se tato aplikace rozšířila a hledali se možnosti, jak zefektivnit proces zpracování odpadních pneumatik a být blíže k cirkulární ekonomice.

Ekonomická hodnota pryžového odpadu byla uznávána již před půldruhým stoletím, a to krátce po objevu vulkanizace kaučuku. I když pojem regenerace pryže je široce používán, je potřeba zdůraznit, že žádným z regeneračních postupů nelze získat z pryžového odpadu původní kaučuk ani jiné gumárenské suroviny. Po regeneraci (ať už chemické nebo mechanické) se stará pryž stává pouze znovu zpracovatelnou a vulkanizovatelnou. Mechanické vlastnosti pryže z regenerátu vykazují však horší vlastnosti než z kaučuku surového, a proto se regenerát i přes řadu zpracovatelských výhod používá především jako přísada do kaučukových směsí a spotřeba se pohybuje kolem 10 % (k poměru na spotřebu surového kaučuku). Důraz na kvalitu gumárenských výrobků vede k omezování používání regenerátů.

Autor: Pavla Toboláková

Ozvěte se nám

Volat nám můžete na číslo +420 774 055 974, nebo nám napiště zprávu.