Vyhledávání na webu

Ekologická likvidace pneumatik

Specializujeme se na sběr, svoz a následné materiálové využití pneumatik.

RPG Recycling, s.r.o. se specializuje na sběr, svoz a následné materiálové využití pneumatik (odpadu s katalogovým číslem 16 01 03) a to v souladu se Zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění. Naší primární činností je ekologicky zpracovat ojeté, nepotřebné či nové vadné pneumatiky na pryžový granulát.

V současné době jsme schopni recyklovat pneumatiky osobní, nákladní, traktorové a dokonce – jako jediní v rámci ČR a SR – i nadrozměrné.

Jste výrobce a dovozce pneumatik?

Pokud jste fyzickou či právnickou osobou uvádějící na český trh pneumatiky (jste výrobce či dovozce pneumatik, automobilů, motocyklů a jiných strojů disponujících pneumatikami, protektorovací závod, aj.), pak se na vás vztahuje povinnost zajistit nakládání s těmito výrobky po ukončení doby jejich životnosti, tzn., že jste povinnou osobou mající povinnost zajistit zpětný odběr pneumatik, a to buď individuálně, nebo v rámci kolektivního systému. Od 1. 1. 2014 je tato povinnost vymezena minimální úrovní zpětně odebraných pneumatik ve výši 35 % z celkové hmotnosti pneumatik uvedených v témže kalendářním roce na český trh).

V PRG Recycling, s.r.o. jsme připraveni zajistit komplexní službu zpětného odběru pneumatik zahrnující sběr, svoz a recyklaci pneumatik na území celé České republiky, tj. zajištění obslužnosti všech požadovaných lokalit, resp. krajů České republiky. Jako součást této služby zajišťujeme důkladnou evidenci o provedených odběrech pneumatik, ale jsme schopni zabezpečit také veškerou dokumentaci spojenou s touto činností.

Zpracováváme rovněž pneumatiky zpětně odebrané v kolektivním systému, který zajišťuje společnost ELT Management Company Czech Republic (Eltma).

Stejnou službu jsme připraveni poskytnout také zákazníkům na Slovensku (dle platné slovenské legislativy). V obou státech máme v poskytování této služby několikaleté zkušenosti.


Nejste výrobce ani dovozce pneumatik?

Službu sběru a svozu s následným ekologickým odstraněním pneumatik nabízíme také fyzickým či právnickým osobám, u nichž se pneumatiky objeví v rámci jejich hospodářské činnosti (obce, města, technické služby, autovrakoviště, subjekty podnikající v oblasti odpadů atd.).

Nabízíme:

  • komplexní službu zahrnující sběr, svoz a recyklaci pneumatik v rámci České a Slovenské republiky,
  • zpracování osobních, nákladních, traktorových, nadrozměrných a speciálních pneumatik,
  • zpracování podkladů pro roční hlášení o odpadech (pneumatikách),
  • monitorování platné legislativy a zajištění informovanosti vás, našich zákazníků,
  • individuální přístup,
  • službu zajištěnou spolehlivým, stabilním a zkušeným odborníkem v této oblasti.


Tuto službu poskytujeme za úplatu a její cena je stanovena individuálně dle předem dohodnutých podmínek.


Potřebujete poradit?

Ozvěte se nám

Volat nám můžete na číslo +420 724 418 576, nebo nám napiště zprávu.