Za uvedené období jsme zobchodovali asi 33.000 tun pneumatik, přičemž pobočka Praha meziročně povyrostla a zvládla úctyhodných asi 5.000 tun a Uh. Brod asi 28.000 tun. Z brodského množství jsme zrecyklovali asi 22.000 tun pneumatik, ale s efektivnější výnosností získaného granulátu, takže padl další rekord a to 14.600 tun. Především u RPG byla pracnost svozů s ohledem na Kolektivní systém, s kterým spolupracujeme meziročně náročnější, což se nám podařilo vykompenzovat finančně, takže i přidaná hodnota měla smysl. Celkově RPG mělo slušný rok jak v ukazatelích, financích, tak po partnerské stránce, z čehož můžeme těžit i v dalších obdobích. Na 2020 máme podobné plány jako ve 2019, současně nás čekají výběrová řízení na dodávky pneumatik i v prodeji vyrobených materiálů. Také se chceme technologicky rozvíjet a tak se intenzivně zajímáme o využití pryže jinak než formou granulátů, ale o tom až v některém z příštích vydání.

Všem lidem v RPG ještě jednou a i touto cestou děkuji za spolupráci, práci a přístup, super. 


Pavel Hartman

Ředitel společnosti RPG Recycling s.r.o.