Kalendář změnil své pořadové číslo na 2019 a proto přinášíme přehled, jak jsme si vedli v roce 2018. Společnost RPG Recycling, s.r.o. v roce 2018 navezla přes 25 000 tun ojetých pneumatik, které ve svém provozu v Uherském Brodě zpracovala. Z těchto pneumatik firma vyprodukovala 15 000 tun granulátu SBR, 4 000 tun železa a 4 000 tun textilního vlákna.

Granulát SBR nachází své uplatnění zejména jako zásyp do fotbalových hřišť, velká část se však využívá do spodních vrstev různých sportovišť (dětská hřiště, atletická hřiště,..) a pro výrobu protihlukových stěn (které má využití například v dopravě nebo na střelnicích), pro výrobu stájových desek ke koním a spousty dalších.

​​Textilní vlákno se ve velké míře používá jako palivo, své uplatnění však najde i jako tzv. „hipotextil“, který se se díky smíchání s pískem stává perfektním materiálem pro výplň výběhů pro koně.

Ocel, která se vyprodukuje při zpracování pneumatik se vrací zpět do výroby v naší sesterské společnosti Kovosteel.

Všem zaměstnancům, kteří se podílejí na výrobě SBR granulátu děkujeme. Velké díky patří také naším odběratelům, kteří granulát používají pro výrobu dalších výrobků a společně tak přispíváme ke zmírnění dopadu na životní prostředí. Bez druhotného využití těchto surovin, by se pneumatiky dostaly na skládku nebo do spaloven.