Otázkou budoucnosti tedy je, jak nahradit asfalt v době, kdy dojde k vyčerpání ropy. Každá technologie, která by mohla vést ke snížení spotřeby asfaltu stojí tedy za pozornost. Vhodná
modifikace by mohla být přínosem.

Už od roku 1902 se rozjíždí pokusy s gumou v asfaltu. Vývoj této technologie pro modifikaci trvá a problematika gumoasfaltů se stala v průběhu času celosvětovým hitem.
Pro silnice se spotřebuje největší množství ropných asfaltů. Klasické technologie stavby vozovek dlouho musely vystačit hlavně s několika jejich gradacemi. Provozní zatížení se však neustále zvyšuje a tím stoupají i nároky. V mnoha zemích se z tohoto důvodu rozšířila technologie, která vidí budoucnost v modifikaci asfaltu pro silnice upraveným pryžovým granulátem. Tento způsob je diskutovaný na seminářích, staví se různé pokusné úseky v USA ale i v Evropě.