Skupina REC Group

Společnost REC Group s.r.o. (neboli R ecyklační E kologické C entrum) sídlí ve Zlínském kraji ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Firma byla založena v roce 1998 a až do 30. 6. 2012 nesla název KOVOSTEEL, s.r.o. Neustálý vývoj, spojený s rozšiřováním podnikatelských aktivit nejen v oblasti nakládání s odpady přiměl majitele k vytvoření holdingové struktury řízení, čímž došlo ke vzniku mateřské společnosti REC Group s.r.o.

Skupinu REC Group s.r.o. nyní tvoří tyto společnosti (KOVOSTEEL Recycling, s.r.o.STEELMET, s.r.o.A-GLASS Recycling s.r.o., RPG Recycling, s.r.o.GELPO s.r.o.ASSCO, s.r.o., A-ORTO s.r.o.DZO s.r.o. a KOVOZOO Staré Město), které společně zajišťují komplexní řešení služeb v oblasti nakládání s odpady, tzn. jejich svoz, odstranění, recyklaci a zpracování, dále demolice, rekultivace, ekologické poradenství, vzdělávání a další služby. Společnosti skupiny REC Group s.r.o. najdete v kraji Zlínském, Jihomoravském a v Praze.

Dovolíme si také upozornit na opravdu zajímavé a neobvyklé aktivity naší mateřské společnosti, které jsou spojeny s ekologickým vzděláváním veřejnosti a to přímo ve stopách našeho rodáka Jana Ámose Komenského – „Škola hrou“. K tomuto záměru napomáhá řada atrakcí, které se nacházejí přímo v areálu REC Group – maják Šrotíkloď Nadějeletadlo L610vláček STEELINKAvyhlídkové lávkyKOVOZOO a její Porodnice a Kongresové centrum. Navštívit areál naší mateřské společnosti skutečně doporučujeme!

btn