Textilní vlákno

Jedná se o vedlejší produkt při zpracování pneumatik recyklací. Lze jej charakterizovat jako průmyslový textil s mírnou příměsí pryžového granulátu. Textilní vlákno je nepravidelného tvaru (chuchvalce) o velikosti do 20 mm. Při technologickém procesu nejsou do vstupu přidávána žádná činidla, příměsi nebo jiné podpůrné prostředky. Jde o sypkou, nelepivou hmotu, která je dobře manipulovatelná a má šedohnědou barvu.

Textilní vlákno:

  •   má řadu výborných vlastností (zejména antivibrační a protihlukové, je objemově stálý, pružný, atd.),
  •   neovlivňuje kvalitu životního prostředí, nemá žádné nebezpečné vlastnosti a neohrožuje zdraví lidí ani zvířat,
  •   je vhodné použít ho:
    • jako izolaci (hlavně v prostředí, ve kterém je potřeba oddělit zdroje hluku a vibrací od statických částí),
    • pro vnitřní i venkovní výběhy koní a do stájí, které již známe pod názvem hipotextil (směs textilního vlákna a písku),
    • jako průmyslové palivo.

Prodejní cena je stanovena individuálně.

Textilní vlákno.jpg
Textilní vlákno
Balení Volně loženo
btn