Ocelový kord

Jedná se také o vedlejší produkt recyklace pneumatik, který je při procesu mletí oddělován magnetickými separátory a dosahuje čistoty až 97%. Představuje surovinu, která se vrací zpět do hutního průmyslu.

Ocelový kord.jpg
Ocelový kord
Balení Volně loženo
btn