Fakturační údaje

Obchodní jméno: RPG Recycling, s.r.o.
Sídlo: Vazová 2143, 688 01 Uherský Brod
IČ: 29235171
DIČ: CZ29235171

Právní forma: společnost s ručením omezeným
Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 67487
 
Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.
 
Číslo účtu pro platby v CZK: 4291722/0800
IBAN: CZ5808000000000004291722    
SWIFT: GIBA CZ PX
 
Číslo účtu pro platby v EUR: 4804962/0800
IBAN: CZ9508000000000004804962
SWIFT: GIBA CZ PX
 
Telefon: +420 573 036 711
E-mail: 
uherskybrod@rpgrecycling.cz
Web: www.rpgrecycling.cz

btn